Feil areal på boligen

Over 50% av boligene som kontrollmåles med 3D-laserskanner har feil i areal. Romlys teknologi og metode gir deg millimeterkontroll på alle detaljene som har betydning for beregning av ditt boligareal. Sammen med Boligmappa+ har vi lansert en kampanje i Oslo der du får 50% medlemsrabatt på 3D-laserskanning av din bolig dersom arealet stemmer med det som ble oppgitt i salgsprospektet når du kjøpte boligen. Er arealet 2% mindre (noe det ofte er) har du en mangel og krav på erstatning for feil areal på boligen (gjelder boliger kjøpt etter 1.1.22). Er arealet større har du fått en bonus! (Les mer om da vi fant 17m2 ekstra ved kontrollmål av en leilighet på Frogner).

Innhold

Når foreligger det et arealavvik som utgjør en mangel?

Når er det mangel for arealavvik etter lovendringen 01.01.22?

Hvor lenge kan man klage på boligkjøp?

Hva er skjulte feil og mangler?

Hva er måleverdig plantegning?

Hvilke fordeler får jeg med Boligmappa+?

Når foreligger det et arealavvik som utgjør en mangel?

Rettspraksis har avgjort at arealavviket må være 5-6% for at det skal utgjøre en mangel for boliger kjøpt før 1.1.2022. Dette slo spesielt skjevt ut for boligeiere som fant feil i areal på boligen like under 5% og da ikke hadde krav på erstatning. Dette er nå rettet opp med ny avhendingslov der kravene til nøyaktig oppmåling av boligareal er skjerpet. til maksimalt 2% tillatt avvik.

Når er det mangel for arealavvik etter lovendringen 01.01.22?

Har du kjøpt bolig etter 1.1.2022 er det en mangel dersom arealet er 2% og minst 1 kvadratmeter mindre enn oppgitt i salgsprospekt.

Til eksempel vil en bolig som ved salg måles til 43m2 og tidligere er målt til 44m2 ha en mangel ettersom avviket er 2,3% og minst 1m2. Det brukes matematiske avrundingsregler dvs. blir boligen målt til 43,45 m2 rundes den den ned til 43m2, mens en bolig som blir målt til 43,51 rundes opp til 44m2. 3D-laserskanning gir deg kontroll på millimeterne som avgjør om boligen skal rundes opp eller ned. Romly leverer alltid arealberegning med 2 desimaler etter komma så det er transparent om arealet er rundet opp eller ned. I eksempelet over utgjør forskjellen i om leiligheten rundes opp eller ned nok til å utgjøre en mangel.

En kvadratmeter i Oslo koster i gjennomsnitt kr. 92 000, det er derfor kostbart å la tilfeldigheter avgjøre om boligarealet rundes opp eller ned.

Hvor lenge kan man klage på boligkjøp?

Avhendingsloven sier følgende om reklamasjon:

Kjøparen taper retten til å gjere avtalebrotet gjeldande dersom kjøparen ikkje innan rimeleg tid etter å ha oppdaga eller burde ha oppdaga det, gir seljaren melding om at avtalebrotet vert gjort gjeldande og kva slags avtalebrot det er. les mer på Lovdata.no

Det lønner seg derfor å sjekke alle relevante forhold ved boligen ved overtagelse. Avhendingsloven setter 5 år som frist fra overtagelse av boligen. Dette samsvarer med varigheten til boligkjøper og -selgerforsikring. Dersom leiligheten viser seg å være minst 2% mindre enn oppgitt i salgsprospekt har du en mangel og får i de fleste tilfeller dekket kostand til 3D-laserskanning og fagkyndig bistand via boligkjøper forsikringen eller via rettshjelpsdekningen på din innboforsikring.

Hva er skjulte feil og mangler?

En skjult feil eller mangel er et avvik som ikke er opplyst om i dokumentasjonen som fulgte med ved kjøp og som oppdages etter overtagelse av ny bolig. Mange får seg en overraskelse når de skal selge boligen på nytt flere år senere og oppdager feil areal på boligen. Sjekk derfor alltid om arealet stemmer ved overtagelse av ny bolig. Dersom det viser seg at arealet er mindre enn oppgitt i salgsprospektet (minst 2% og 1 m2) har du en mangel og kan rette krav om erstatning mot selger.

Hva er måleverdig plantegning?

3D-laserskanning fanger virkeligheten akkurat som den der og gir en komplett 3D-modell av alle boligens rom og detaljer som har betydning for beregning av areal.

Det gjøres påfølgende polygonberegning av areal i avansert 3D-programvare der den faktiske geometrien av boligen beregnes uten forenklinger. Metoden fanger opp alle boligens skjevheter og fungerer uansett geometri.

Hvordan arealet er beregnet vises på plantegning med fargekoder. Plantegningen er såkalt måleverdig. Det vil si at den viser riktig romgeometri, veggtykkelser dør- og vindusplassering mm. En såkalt måleverdig og digital plantegning av boligen er en stor fordel, og forsikring mot fordyrende overraskelser dersom du skal gjøre endringer, planlegge innredning eller bygge på.

En måleverdig plantegning gir også vesentlig bedre informasjon til mulige boligkjøpere ved salg, som allerede før kjøp kan vurdere innredning og eventuelle endringer.

Hvilke fordeler får jeg med Boligmappa+?

Over 900 000 boligeiere bruker Boligmappa. Boligmappa + er et fordelsprogram som gir deg rabatterte avtaler på alt fra boliglån, forsikring og alarm, til byggevare, håndverkstjenester og Romly arealsjekk! Som Boligmappa + medlem får du 50% rabatt på arealsjekk med 3D-laserskanner av din bolig dersom det viser seg at arealet stemmer med det som ble oppgitt i salgsprospektet. (Gjelder boliger i Oslo kjøpt etter 1.1.2022).

Flere
artikler