Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Her har vi samlet et utdrag av ofte stilte spørsmål. Ikke nøl med å kontakte oss på hei@romly.no eller i chat om du har andre spørsmål!

Kostnad for 3D-laserskanning avhenger av størrelsen på boligen og lokalisering. Det koster i gjennomsnitt kr.9000,- for en leilighet og kr.15 000,- for en enebolig. Leveransen inkluderer måleverdige plantegninger som viser virkeligheten akkurat som den er. 

3D-laserskanning tar ca. 30 -45 min for en leilighet og 45-75 min for et hus.

Deretter begynner den tidkrevende delen av jobben som er prosessering og behandling av 3D-data, produksjon av måleverdig plantegning(er) med riktige veggtykkelse og romgeometri og polygonberegning av areal. Dette tar normalt 4-5 arbeidsdager. Hasteoppdrag kan utføres på forespørsel. 

Det er som regel ikke behov for å flytte på møbler eller annen innredning såfremt ikke et rom er overfylt med ting og det er mulig å se vegger og tak. Skapdører og dører mellom rom må åpnes for å få nøyaktig resultat. Dette gjøres av 3D-skanoperatør ved ankomst.

Etterprosessering av 3D-data etter gjennomført skan er den mest tidkrevende delen av jobben. Dette tar normalt 4 til 5 arbeidsdager. Kortere leveransetid kan avtales for hasteoppdrag.

Polygon kommer fra latinske polygōnum og betyr mangekantet. Dvs. at arealet av den faktiske geometrien til boligen beregnes i 3D-programvare uten noen form for forenklinger.

I tillegg til millimeter presisjon i beregningen av areal basert på millioner av innmålte laserpunkter av boligens geometri, produserer vi måleverdige plantegninger. Der viser vi visuelt viser hvordan arealet er beregnet med fargekoder. Det gir alle parter transparens på hvordan beregningen er utført og en forsikring mot arealfeil.

Fra 1. januar 2022 ble kravene til nøyaktig boligareal betydelig skjerpet. Boligen har en mangel dersom arealavviket er større en 2 % og minst 1 kvm. Til eksempel vil en bolig som ved salg måles til 43m2 og tidligere er målt til 44m2 ha en mangel ettersom avviket er 2,3% og minst 1m2.

Mange boliger selges fortsatt større enn de er da tidligere regler gav 5-6 % toleranse for feil i boligareal. Dvs. hele 6 m2 feilmargin på en bolig som er 100m2.

Har du kjøpt boligen før 2022 må avvikte i areal være 5-6% for at det skal utgjøre en mangel og du har rett på erstatning.

Avhendingslova som regulerer også reklamasjon ved kjøp av bolig. Kjøper må reklamere innen rimelig tid etter at kjøper oppdaget eller burde oppdaget mangelen, det anbefales derfor å kontrollmåle arealet ved overtagelse av ny bolig.

Plantegningen som leveres av Romly er i målestokk og viser riktig geometri på rom, veggtykkelser og vindus- og døråpninger. En stor fordel dersom du skal gjøre endringer på boligen. Dersom du skal selge gir plantegningen boligkjøpere  vesentlig bedre informasjon om muligheter for endringer og planlegging av innredningsmuligheter allerede utfra salgsprospektet.

Internt bruksareal (BRA-i). Dette er det samlede arealet som er tilgjengelig innenfor boligens omsluttende vegger og inkluderer innervegger, piper og sjakter. Dersom bruksenheten består av flere selvstendige boenheter kategoriseres disse som BRA-i.

Aktuelt

Kjøper tilkjent erstatning i arealtvist etter dokumentasjon med 3D-laserskan

Kravet om prisavslag i størrelsesorden 288.000,- ble først avvist grunnet for mange sprikende oppmålinger av areal. Kjøper krevde deretter saken fremlagt for Finansklagenemnda Eierskifte, og fikk tilkjent erstatning etter å ha fremlagt arealmåling ved bruk av 3D-laserskanning.

Laserpunkter per sekund
0 K+
Feilmargin på Romly teknologien
0 %
per m2 i Oslo
0 NOK
per m2 i Bergen
0 NOK
av boligene Romly har skannet har mere en 2% avvik
0 %