Få fasiten på ditt boligareal med 3D-laserskanning.

  • Ikke la tilfeldigheter avgjøre om boligarealet rundes opp eller ned.
  • Få marginene på din side med vår teknologi, metode og erfaring.
  • Romly finner mer enn 2% feil i areal i 54% av boligene vi kontrollmåler.
  • Sjekk at arealet som sto i salgsprospektet stemmer med virkeligheten.

  • Romly er for deg som vil ha forsikring mot arealfeil.
I samarbeid med:
Bilde av 3D-laserskanner og punktskydata

1m2 feil = kr.120 837,- på Frogner i Oslo

3D-laserteknologien Romly benytter gir 420 000 laserpunkter per sekund i alle retninger, og måler alle detaljer i boligen som har betydning for areal. For en leilighet på 65m2, gir dette 115 millioner laserpunkter og en komplett 3D-modell (også kalt digital tvilling) av boligen.

Til sammenlikning ville en måling med håndholdt lasermåler som er vanlig praksis gitt kun 22-25 laserpunkter og en stor forenkling av virkeligheten.

3D-laserskanning er avgjørende for å kunne oppdage uregelmessigheter som skjeve vegger, og beregne korrekt areal der det er  skråtak og rom som ikke er rettvinklet. Boliger selges ofte større enn de er. Les mer her

Hvorfor 3D laserskanning fra Romly

digital plantegning av leilighet

Hvorfor 3D laserskanning fra Romly

Kundegrupper som drar fordeler av vår kompetanse, teknologi og metode.

Takstmenn

Unngå feil, risiko og tvistesaker. Verifisert boligareal, måleverdige planer og bedre tid til flere oppdrag.

Eiendomsmeglere

Får riktig fastsettelse av verdi som følge av riktig areal. Unngå reklamasjoner. Verifisert boligareal, måleverdige planer.

Private boligeiere

Får verifisert ditt boligareal, få måleverdig plantegninger for å kunne planlegge oppussing, endringer eller møblering.

Forsikringsselskaper

Før salg: Få riktig areal, unngå fremtidige tvistesaker og oppfølgingsaker.
Etter salg: Få verifisert areal og avviksrapport med visuell dokumentasjon av de faktiske forhold. Vinn saken med etterprøvbare fakta og dokumentasjon.

Borettslag / sameier

Får detaljert og helt nøyaktige plantegninger av alle leilighetene og fellesarealer som gir følgende fordeler:
Riktig fordeling av felleskostnader.
Nøyaktig tegningsgrunnlag for planlegging av endringer og oppgraderinger.
Oversikt over sjakter og felles infrastruktur i bygget.

Aktuelt

Fikk erstatning i arealtvist etter å ha bevist riktig areal med 3D-laserskanning

Kravet om prisavslag på kr.288 000,- ble først avvist grunnet for mange sprikende oppmålinger av areal. Kjøper krevde deretter saken fremlagt for Finansklagenemnda Eierskifte, og fikk tilkjent erstatning etter å ha bevist riktig areal med 3D-laserskanning.

Laserpunkter per sekund
0
per m2 i Norge
0
per m2 i Oslo
0
per m2 på Frogner
0
av boligene Romly har 3D-skannet har over 2% avvik
0 %