Få 99% nøyaktig boligareal med 3D-laserskanning

2022 startet med en ny avhendingslov som stiller vesentlig strenge krav til oppmåling av boliger.

Boligen har en mangel dersom arealavviket er større en 2 % og minst 1 kvm.

I samarbeid med:

Selv mindre arealavvik utgjør raskt verdier for flere hundre tusen

3D-laserteknologien Romly benytter gir 420 000 laserpunkter per sekund i alle retninger, og samtidig måling av alle rom. For en leilighet på 65m2, gir dette 115 millioner laserpunkter og en komplett 3D-modell av boligen.
Til sammenlikning ville en måling med håndholdt lasermåler som er vanlig praksis gitt kun 22-30 laserpunkter.

3D-laserskanning er helt avgjørende for å kunne oppdage uregelmessigheter som skjeve vegger og beregne korrekt areal der det krevende geometri som f.eks. skråtak og buede vegger.  

Kundekategorier som drar
fordeler ved et samarbeid med Romly

Takstmenn

Unngå feil, risiko og tvistesaker. Verifisert boligareal, måleverdige planer og bedre tid til flere oppdrag.

Eiendomsmeglere

Får riktig fastsettelse av verdi som følge av riktig areal. Unngå reklamasjoner. Verifisert boligareal, måleverdige planer.

Private boligeiere

Får verifisert ditt boligareal, få måleverdig plantegninger for å kunne planlegge oppussing, endringer eller møblering.

Forsikringsselskaper

Før salg: Få riktig areal, unngå fremtidige tvistesaker og oppfølgingsaker.
Etter salg: Få verifisert areal og avviksrapport med visuell dokumentasjon av de faktiske forhold. Vinn saken med etterprøvbare fakta og dokumentasjon.

Borettslag / sameier

Får detaljert og helt nøyaktige plantegninger av alle leilighetene og fellesarealer som gir følgende fordeler:
Riktig fordeling av felleskostnader.
Nøyaktig tegningsgrunnlag for planlegging av endringer og oppgraderinger.
Oversikt over sjakter og felles infrastruktur i bygget.

Aktuelt

Kjøper tilkjent erstatning i arealtvist etter dokumentasjon med 3D-laserskan

Kravet om prisavslag i størrelsesorden kr.288 000,- ble først avvist grunnet for mange sprikende oppmålinger av areal. Kjøper krevde deretter saken fremlagt for Finansklagenemnda Eierskifte, og fikk tilkjent erstatning etter å ha fremlagt arealmåling ved bruk av 3D-laserskanning.

0 K+
Laserpunkter per sekund
0 %
Feilmargin på Romly teknologien
0 NOK
per m2 i Oslo
0 NOK
per m2 i Bergen
0 %
av boligene Romly har skannet har mere en 2% avvik