Plantegning av din bolig

En oppdatert plantegning av din bolig sparer deg for tid, kostnader og overraskelser. Og gir deg nøyaktig informasjon om romstørrelser, veggtykkelser, vindus- og dørplassering. I tillegg vises skjevheter i vegger, sjakter og andre bygningsdetaljer som har betydning for hvilke endringer du kan gjøre og hvordan boligen kan møbleres.

Det første spørsmålet Eiendomsmeglere får av nye boligkjøpere som nettopp har vunnet budrunden, er muligheten for å få komme å ta mål for å kunne starte å planlegge endringer eller møblering frem til overtagelse.

Hva om denne informasjonen allerede fantes i salgsprospektet i form av en helt nøyaktig og oppdatert plantegning med alle nødvendige mål?

3D-laserskanning er en teknologi og metode som gjør det mulig å produsere helt nøyaktige plantegninger og 3D-modeller av eksisterende boliger. Teknologien har allerede vært i bruk i flere år på større byggeprosjekter. Romly ble startet for å gjøre teknologien tilgjengelig for private boligeiere. Tjenesten fungerer også som en forsikring mot arealfeil ved kjøp og salg av boliger. I denne artikkelen forklarer vi hva en plantegning er, hvordan den kan brukes, hvordan du får tak i den og hvilke fordeler en oppdatert og helt nøyaktig plantegning gir deg som boligeier.

Hva er en plantegning?

En plantegning illustrerer hver etasje av et hus eller leilighet sett ovenfra og snittet gjennom alle vegger oftest i vindushøyde så vindusplassering, veggtykkelser, romgeometri, dører mm. vises (se eksepel lenger ned). Ved alle typer endringer i en eksisterende bolig, eller planlegging av et nytt bygg er plantegningen arkitektenes og ingeniørenes viktigste verktøy. En plantegning gir deg oversikt over hvordan rommene i boligen er organisert og rammeverket for hvordan livet i boligen kan utfolde seg.

De tidligste eksemplene på at plantegninger ble brukt for planlegging av bygninger kan spores helt tilbake til Egypt og Mesopotamia. For deg som er interessert i historien til hvordan plantegningen ble til har vi inkludert et historisk avsnitt til slutt. Men først hva er fordelen med en plantegning?

Hva er fordelen med en plantegning (hvis den er riktig)?

En nøyaktig og oppdatert plantegning av din bolig sparer deg for tid og kostnader ved at du kan planlegge endringer av din bolig med høy presisjon. En av de vanligste måtene arealfeil oppdages på er ved at boligeier bestiller nytt gulv basert på arealet som ble oppgitt i salgsprospektet og ser at det blir for mye eller for lite materialer. Med en nøyaktig plantegning har du både riktige mål og arealer som kan sendes til håndverkere eller leverandører for pristilbud. Riktige veggtykkelser gjør det mulig å se hvilke vegger som kan rives og med Romly`s teknologi og metode vises også eventuelle skjevheter i vegger og tak.

Kommunen har plantegninger av de fleste boliger i sitt arkiv. Se for eksempel Oslo kommune. Disse tegningene kan være flere hundre år gamle og stemmer derfor sjeldent med virkeligheten. Også planer av helt nye bygg har ofte feil og mangler som følge av at det har skjedd endringer i byggefasen som ikke vises i tegningene som ble presentert ved kjøp. 3D-laserskanning er den mest nøyaktige og effektive måten å lage en oppdatert og helt nøyaktig plantegning av eksisterende bygg. Som bonus får du også sjekket om arealet er riktig, hver andre bolig selges med feil i areal les mer her

Måleverdig plantegning med polygonberegning av areal Romly verifisert

Hvor får jeg tak i plantegning av min bolig?

Plantegning av din bolig kan bestilles via kommunen sine hjemmesider. MEN disse stemmer stort sett ikke med virkeligheten spesielt ikke for eldre bygg da de kan være flere hundre år gamle.

I salgsprospektet fra du kjøpte boligen er det ofte en såkalt planskisse. Den har alle mulige forbehold og hverken romgeometri eller mål stemmer med virkeligheten. Den kan derfor ikke brukes. Unntaket er hvis du har kjøpt en bolig med Romly verifisert areal.

I forbindelse med kjøp og salg av boliger er Romly den eneste som har en teknologi og metode som måler virkeligheten akkurat som den er og leverer plantegninger med garantert nøyaktig areal innenfor 2% nøyaktighet som er kravet i ny avhendingslov.

3D-laserskanning har tidligere blitt brukt i større og mer kompliserte byggeprosjekter. Romly har som første aktør i markedet laget en tjeneste som er skreddersydd for boligeiere som ønsker markedets mest presise beregning av areal og plantegninger som viser virkeligheten som den er.

Bestill 3D-laserskanning av din bolig her.

digital plantegning av leilighet

Historien til Plantegningen

Det finnes spor av at plantegninger ble brukt som verktøy for planlegging av bygninger fra Egypt og Mesopotamia. Det mest kjente og omfattende verket om arkitektur som har overlevd til vår tid er “De Architectura” (om arkitektur). Verket ble forfattet av Marcus Vitruvius Pollio, kjent som Vitruvius, var en romersk forfatter, arkitekt og ingeniør som levde på 1. århundre f.Kr.

Vitruvius introduserte introduserte det berømte prinsippet om “firmitas, utilitas, venustas” (styrke, funksjonalitet, skjønnhet), som fortsatt er grunnleggende prinsipper i moderne arkitektur.

Han beskriver videre hvordan en nøyaktige tegninger som viser riktige dimensjoner og materialer som er avgjørende som et felles språk og sikrer effektiv koordinering mellom alle som er involvert i et byggeprosjekt. Presise tegninger bidrar til å forutse og løse problemer før byggingen starter noe som sparer både tid og kostnader.

Vitruvius var også fremsynt når det gjaldt tegningens potensial for dokumentasjon og bevaring. Han beskriver hvordan tegninger fungerer som en viktig del av den historiske dokumentasjonen av bygninger og arkitektoniske metoder. De gir innsikt i byggteknikker og stilarter fra forskjellige perioder.

For bevaring og restaurering av eldre bygninger er nøyaktige tegninger avgjørende for å forstå den opprinnelige konstruksjonen og for å utføre autentiske restaureringsarbeider.

Vitruvius’ ideer om presisjon og nøyaktighet i arkitektoniske tegninger har dermed formet grunnlaget for moderne arkitektur- og ingeniørpraksis og fortsetter å være relevante den dag i dag.

Flere
artikler