Fant 17m2 ekstra areal ved kontrollmåling av Frognerleilighet

De fleste tar for gitt at arealet i salgsprospektet stemmer når de kjøper bolig.

Kontrollmåling med 3D-laserskanner avdekker avvik i 54% av tilfellene. Spesielt eldre villaer og leiligheter i eldre bygårder fra 18-1900 tallet som på Frogner har risiko for feil i areal. Det skyldes at boligene ofte har skjevheter i vegger og tak og en geometri som er krevende å måle riktig i henhold til kravene i ny avhendingslov.

Romly har spesialisert seg på kontrollmåling av boliger med 3D-laserskanning og bistår boligeiere medå verifisere areal både før og etter salg. Selskapet har 3D-laserskannet over tusen leiligheter og villaer så langt. I 54% av tilfellene utgjør arealavviket mer enn 2% som er maksimalt tillatt avvik i henhold til den nye avhendingsloven som trådte i kraft fra 1.januar 2022.

Frogerleilighet med krevende geometri

Eksempelet her viser en typisk Frogner leilighet der en rekke rom og vegger ikke er rettvinklet. Denne boligen ble kontrollmålt tidligere i år for en kunde som nettopp hadde kjøpt og ønsket å verifisere at arealet stemte. Det ble i dette tilfellet funnet 17m2 ekstra areal noe som tyder på at et helt rom må ha blitt glemt ved tidligere oppmåling. Ganget med kvadratmeterprisen som ble betalt ved kjøp utgjorde dette en ekstra verdi på ca. 1,8 millioner.

Eksempel på typisk Frogner leilighet med en geometri som er krevende å måle med håndholdt lasermåler.

Den mest brukte metoden for oppmåling av areal

Håndholdt lasermåler, penn og papir er den mest brukte metoden for oppmåling av boligareal ved kjøp og salg. Metoden er treffsikker på rettvinklede rom, men langt mer usikker der det er skjevheter og krevende geometri. Skjevheter i vegg er ikke alltid synlig for øyet og kan utgjøre flere kvadratmeterforskjell i arealet avhengig av hvor på veggen lasermålet tas.

Er boligen din riktig oppmålt?

Romly måler opp alle type eiendommer. Bestill oppmåling her.

Hva er 3D-laserskanning

En 3D-laserskanner sender ut flere hundre tusen lasermål i sekundet i alle retninger og alle boligens rom skannes sammenhengende. Resultatet er en komplett 3D-modell av boligens geometri ved hjelp av flere titalls millioner laserpunkter. Arealet beregnes påfølgende maskinelt i avansert 3D-programvare. Metoden har to trinn og alle data er tilgjengelige for ettertiden og kan etterprøves dersom det senere skulle oppstå tvil om hvordan areal er beregnet.

Reklamer på arealfeil i tide

Har du kjøpt bolig etter innføring av ny avhendingslov 1.januar 2022 anbefales det å kontrollere at oppgitt areal stemmer med 3D-laser, så en eventuell reklamasjon kan gjøres før saken blir foreldet. Det er også fordelaktig for boligeier at skattemyndigheter, kommunen, banker og forsikringsselskaper har riktig areal til grunn når skatt, avgifter og belåningsgrad beregnes.

Eksempelet på leilighet med skrå vegg

Dette er en leilighet i en eldre bygård i Oslo sentrum som først ble kontrollmålt med håndholdt lasermåler (skissen til venstre). Som skissen viser tas det et bredde og lengdemål på hvert rom og det beregnes påfølgende areal. Denne leiligheten har en skrå vegg som ikke er synlig for øyet. Bredden er målt til 3,77m som det fremkommer på skissen og deretter ganget med 8,5m. Leilighetens areal ble beregnet til 45m2. 

Senere kontrollmål med 3D-laserskanner viser at 3,77m er det bredeste punktet på rommet, men at veggen skrår og at rommet er vesentlig smalere i motsatt ende. Leiligheten er derfor 2,94m2 mindre enn oppgitt ved salg og korrekt areal er 42m2.

Eksempel på leilighet med skrå vegg og sammenlikning av resultat ved bruk av lasermåler og 3D-laserskanner.

Måling med lasermåler: 44.92kvm
Romly 3D-laserscanning: 41.98kvm

Flere
artikler