Ny arealstandard for oppmåling av boliger

P-rom forsvinner i ny arealstandard NS 3940:2023 for arealoppmåling av boliger. Slik beregnes ditt boligareal fra nyttår.

De som tidligere har forsøkt å lese seg opp på regelverket for oppmåling av boligareal har erfart at dette er en komplisert øvelse. Takstbransjen har til eksempel hatt sine egne retningslinjer fra 2014 for oppmåling av boligareal, som har vært forskjellige fra arkitekt og entreprenørbransjen. Dette har skapt forvirring for forbruker. Bransjeaktørene har derfor jobbet i over 6 år med å lage en felles oppdatert arealstandard NS 3940:2023 Areal- og volumberegninger av bygninger som nå skal implementeres fra årsskiftet. Vi forklarer her de viktigste endringene og begrepene i den nye standarden og hvordan det påvirker beregningen av ditt boligareal.

Slutt på P-rom og S-rom

Primær-rom (P-rom) og sekundær-rom (S-rom) forsvinner helt som begrep i den nye standarden. Dette vil i praksis innebære en vesentlig forenkling og tydeliggjøring av regelverket med mindre behov for tolkning. Fordelingen mellom P- og S-rom har vært en kilde til konflikt ettersom det har vært møbleringen og bruken av et rom på befaringstidspunktet som har vært grunnlaget for klassifisering. Endringen vil ta vekk insentivene for kreative innredningsløsninger som `omkledningsrom` og tekniske installasjoner på vaskerom for å øke andelen P-rom ved salg.

Det er P-rom som primært har vært brukt i salgsprospekter og offentlig statistikk, mens bruksareal (BRA) har angitt summen av P-rom og S-rom.

Er boligen din riktig oppmålt?

Romly måler opp alle type eiendommer. Bestill oppmåling her.


Bestill oppmåling nå

Internt bruksareal (BRA-i)

Boligens areal vil fra nyttår hete BRA-i som står for internt bruksareal. Dette er det samlede arealet som er tilgjengelig innenfor boligens omsluttende vegger og inkluderer innervegger, piper og sjakter. Boligsalgsprospektene vil fra nyttår kun oppgi ulike former for bruksareal. Den nye standarden definerer at alle arealer i hovedenheten skal angis som BRA i (Internt).Dersom bruksenheten består av flere selvstendige boenheter kategoriseres disse som BRA-i.

Eksternt bruksareal (BRA-e)

BRA-e angir bruksareal som tilhører boligen, men ligger utenfor hovedenheten. Det vil si arealer der en må bevege seg ut eller via et fellesareal for å få tilkomst. Eksempel på slike arealer er bod, garasje, anneks, gjesterom, hobbyrom mm.

Innglasset balkong (BRA-b)

Innglasset balkong har vært en gjenganger i konfliktsaker når det gjelder klassifisering som P-rom eller S-rom. Dette løses i den nye standarden ved at innglasset balkong har fått sin egen klasifisering BRA-b som angir bruksareal for en innglasset balkong tilhørende boenheten. Innglasset veranda eller altan hører også til denne kategorien. Veggarealet som skiller innglasset balkong og annet bruksareal tillegges areal til innglasset balkong.

Innhukk blir måleverdige

Standarden presiserer at alle boligens innhukk skal medtas i arealet såfremt høyden er over 1,9m. Dette stiller ekstra krav til nøyaktig oppmålingsmetode og kan for enkelte boliger utgjøre flere kvadratmeter. Det presiseres at dette gjelder innhukk i yttervegg eller mot annen seksjon da leilighetens innervegger allerede inngår i BRA-i.

Skråtaksregler

Skråtaksreglene er de samme som tidligere og har vært gjeldende siden 1986.  Boliger med krevende geometri spesielt vinkler som ikke er 90 grader blir like vanskelige å måle som før. Boliger med skråtak er en gjenganger i tvistesaker og det anbefales å bruke fagkyndige som kan 3D-laserskanne boligen og foreta nøyaktig arealberegning i 3D-programvare.

Et areal er måleverdig såfremt det er fri høyde fra overkant ferdig gulv til underkant himling på minst 1,9m og med en bredde på minst 0,6m x 0,6m.

Dersom det er skrå himling (tak) skal inntil 0,6m av arealet utenfor 1,9m tillegges som måleverdig gitt at det er åpent areal og ikke begrenses av en skillevegg.

Flere
artikler