Kjellerplan av villa på Jar som viser beregning av P-rom og S-rom- Romly

Hvordan måle riktig P-rom

Skatteetaten bruker P-rom for å beregne formuesverdien av din bolig. Det lønner deg derfor å kontrollmåle at skattemeldingen inneholder riktig beregning av P-rom. Har du arealer som kan klassifiseres som S-rom gir dette grunnlag for fratrekk i beregningen av formuesverdi. Mange boliger står oppført kun med bruksareal (BRA) i offentlige registere. Dette er summen av […]

Hvordan måle riktig P-rom Read More »