Vi hjelper deg med presisjon

Slik fungerer det

Arealavvik er den vanligste feilen ved kjøp og salg av bolig. Med Romlys metode for 3D-laserskanning reduseres feilmarginen til mindre enn 1%. 

Hva vi gjør

Utfører markedets mest nøyaktige målinger

Romly skanner eiendommen med 3D-laserteknologi som gir et verifisert areal i henhold til kravene i den nye avhendingsloven.

hvem gjør vi det for

Kundetypene vi bistår

Boligeiere som ønsker å selge sin bolig, eller nettopp har kjøpt og vil sjekke om arealet er korrekt. I tillegg ønsker målverdige plantegninger for å kunne pusse opp, bygge på, eller planlegge innredning mm.

Vi hjelper også:
Eiendomsmeglere, takstmenn, borettslag/sameier,  interiørarkitekter og  forsikringsselskaper.

hvordan gjøres det

Slik får vi markedets mest nøyaktige målinger

Romly bruker 3D-laserskanner som sender 420.000 laserpunkter i sekundet, og måler alle rom riktige i forhold til hverandre. Samtidig måles det skjevheter i vegger, gulv og tak.

hva du får

Arealgaranti

Som kunde av Romly får du en nøyaktig areal, en målverdig plantegning, og garanti på at arealet er riktig.

Når du trenger 100% korrekt arealmåling

Teknologien Romly benytter gir 300 000 innmålte laserpunkter per sekund og samtidig måling av alle rom.

Teamet

Floire Daub

CEO / grunnlegger / Visjonær
floire@romly.no / 934 56 156

Johan Johan Næsgaard

CFO / medgrûnder / Tallknuser
jens@spacegroup.no / 415 52 467

Lachlan Craige

CTO / medgûnder / Maskinlæringsekspert / Data wizard
lachlan@romly.no

Eivind Øiseth

COO / Operativ leder / Humørspreder
eivind@romly.no / 467 77 365

Romly Vest

Gisle Børge Johnstad

Daglig leder / Grunnlegger / Optimist
gisle@romly.no / 906 91 424

Arthur Sundt

Kvalitetssikrer / Grunnlegger / perfeksjonist
arthur@romly.no / 905 88 025

Investorer og samarbeidspartnere