HUSK: Vi leverer ikke våre tjenester i helger.

  • Velg hvem du er
  • Din informasjon
  • Velg type bolig
  • Velg ønsket dato

Kundetype

Velg hvem du er

Din informasjon

Adressen på objekt som skal 3D-laserskannes

Boligtype (alle priser inkl.mva)

Velg leilighetens totale kvadratmeter

Velg eneboligens totale kvadratmeter

Velg tomannsboligens totale kvadratmeter

Velg rekkehusets totale kvadratmeter

Velg fritidsboligens totale kvadratmeter

Boligens antall etasjer

Velg boligens antall plan

Kompleksitet

Velg kompleksitet

Tilleggsbygg

Velg boligens tillegg

Velg ønsket dato for utførelse av 3D-scan