Arealsjekk Frogner april 2024 - 50% rabatt*

Viste du at tidligere måleregler for boligareal frem til 2022 gav hele 6% toleranse for feil i areal?

Det vil si hele 6m2 på en leilighet som er 100m2. Et areal på størrelse med et ekstra soverom. Kravet til nøyaktig oppmåling ble betydelig skjerpet med ny avhendingslov fra januar 2022. Maksimalt tillatt avvik er nå 2% det vil si 2m2 på en leilighet som er 100m2 (tilsvarende arealet av en enkeltseng) og 1m2 på en leilighet som er 50m2 eller mindre.

Likevel måles de fleste boliger opp som før med håndholdt lasermåler penn og papir. Det gir unøyaktigheter og svært høy risiko for arealfeil. Boligkjøper eller selger går glipp av verdifulle kvadratmeter. Det fleste leiligheter på Frogner har skjevheter i vegger og tak og planløsninger som ikke er rettvinklet. Det krever en mer nøyaktig teknologi og metode som 3D-laserskanning for å beregne riktig  areal i henhold til kravene i ny avhendingslov.

Ikke la tilfeldigheter avgjøre om boligarealet rundes opp eller ned.

Boligareal oppgis i hele tall og rundes derfor opp eller ned i henhold til matematiske avrundingsregler. Måles boligarealet til 49,47 rundes det ned til 49m2. Måles det til 49,51 rundes det opp til 50m2. noen få millimeter. kan avgjøre om du får en m1 mer eller mindre. De fleste bruker tidligere arealoppmåling som fasit. Det gjørt at du kan gå glipp av verdifulle kvadratmeter.

Romly er til for at boligeiere skal være trygge på at arealet er beregnet riktig. Vi er de eneste som har en etterprøvbar metode og teknologi som gir deg fasiten på ditt boligareal uansett geometri. Romly viser alltid hvordan arealberegning er foretatt med fargekoder på måleverdig plantegning uten forbehold (se eksempel nedenfor). Legg merke til at vi viser arealberegning med to desimaler så det er transparent om arealet skal rundes opp eller ned.

Måleverdig plantegning med polygonberegning av areal Romly verifisert

*Bestill arealsjekk av din bolig i april 2024 og få 50% rabatt dersom det viser seg at arealet stemmer med det som ble oppgitt i salgsprospekt.

 

3D-laserskanning koster i gjennomsnitt kr.10 000,- for en leilighet og kr.15 000,- for enebolig inkludert MVA. De fleste boligeiere tjener minimum 10 x kostnaden for de ekstra kvadratmeterne vi finner, eller i form av erstatning fra forsikringsselskap når arealet viser seg å være mindre enn oppgitt i salgsprospekt. Som en del av leveranse medførger måleverdig plantegning.